Proiectul

Egalitatea între bărbați și femei este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Strategia Europa 2020 face ca egalitatea de gen să fie o pârghie a creșterii economice, a ocupării forței de muncă, a coeziunii sociale și a dezvoltării durabile. Pentru a reduce eficient inegalitățile de gen, este necesar să lucrăm la reprezentările sociale de la cea mai mica vârstă prin abordarea stereotipurilor dintre fete și băieți.
Comisarul UE pentru Educație, Cultură, Multilingvism, Tineret și Sport, Androulla Vassiliou subliniază: “În același timp, sportul ar trebui promovat ca instrument de îmbunătățire a egalității de gen în societate, deoarece are potențialul de a educa oamenii pentru leadership, a forma abilitățile necesare pentru un rol sau o profesie și previne violența bazată pe gen “.

Proiectul “Utilizarea sportului pentru combaterea inegalităților de gen” își propune să instruiască și să sensibilizeze instructorii pentru tineret și sport în domeniul egalității de gen prin profesionalizarea acestora în ceea ce privește desfășurarea unei activități sportive non-stereotipice; să susțină și să conștientizeze organizațiile pentru tineret și sport, în special directorii și directorii de pedagogie in ce priveste importanța includerii unei abordări privind egalitatea între femei și bărbați în politicile lor interne; de a educa și de a face tinerii conștienți de diversitatea de gen în practicile sportive. Proiectul contribuie la reducerea inegalităților dintre bărbați și femei, băieți și fete și la a oferi aceleași șanse în viața profesională prin abordarea stereotipurilor de gen cu unelte unice de instruire europene.

Obiectivele principale ale proiectului pot fi structurate după cum urmează:
• Dedicat instructorilor pentru tineret și sport:
– să le facă cunoscute efectele stereotipurilor de gen în activitățile sportive
– să-i instruiasca privitor la aspectele de gen în activitățile sportive
– să le dezvolte abilitățile legate de integrarea și promovarea egalității de gen în sport
• În ceea ce privește organizațiile care califică instructori pentru tineret și sport, formatori, antrenori și alți profesioniști în domeniul sportului:
– să-i ajute sa conștientizeze influența stereotipurilor de gen asupra programelor educaționale
– să le ofere instrumentele de formare în domeniul egalității de gen
• Pentru organizațiile pentru tineret și sport:
– să le conștientizeze asupra consecințelor stereotipurilor de gen în viața adultă, în special în carierele profesionale
– să includă o abordare a egalității de gen în practicile lor
– să încurajeze o mai mare diversitate a genurilor în activitățile sportive
• În general, pentru tineri:
– educarea tinerilor în ceea ce privește diversitatea de gen în activitățile sportive
– să reducă în mod activ stereotipurile principale fete/baieti in sport

Structura proiectului și principalele rezultate intelectuale
Proiectul a luat naștere dintr-o analiză desfășurată de trei dezvoltatori europeni de formare profesională, activi în numeroase proiecte europene privind ocuparea forței de muncă, coeziunea socială și dezvoltarea durabilă: CIAPE (Italia), Guimel (Franța) și Institutul Național de Cercetare pentru Sport. Analiza lor: egalitatea între sexe reprezintă o pârghie a creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale în Europa; pentru a reduce inegalitățile de gen, provocarea este de a crește gradul de conștientizare în rândul tinerilor, iar sportul este un instrument minunat pentru a face acest lucru.

Însă instructorii pentru tineret și sport nu sunt instruiți în ceea ce privește diversitatea de gen în activitățile sportive. Acesta este motivul pentru care partenerii proiectului au propus următoarele rezultate intelectuale.
– Proiectarea unui training de tip e-learning privind egalitatea de gen în activitățile sportive pentru instructorii de tineret și sport. Acest modul de formare digitală va fi utilizat de centrele de formare în domeniul tineretului și sportului. Datorită formei sale digitale, acesta poate fi inclus ușor în cursurile existente.
– Crearea unui ghid al instructorului pentru formarea e-learning. Acest ghid oferă metode educaționale și tehnici de facilitare.
– Elaborarea unui ghid de conștientizare privind efectele egalității de gen în activitățile sportive pentru organizațiile de tineret și sport. Acest ghid îi sprijină privitor la modul de includere a abordării egalității de gen în practicile lor.
– Dezvoltarea unei definiții a EQF a instructorului egalitar pentru tineret și sport, a cărui utilizare poate contribui la o omogenizare a competențelor necesare în acest domeniu la nivel european.

În ansamblu, proiectul oferă instrumente educaționale și de instruire digitale, cu acces liber în rândul profesioniștilor și organizațiilor VET, contribuind la dezvoltarea bazei Resurselor Educaționale Deschise. Platforma de e-learning și Ghidul formatorilor sunt complementare. Ghidul sprijină formatorii în utilizarea platformei, propunând “un lucru adecvat de făcut”. Atât platforma cât și ghidul au versiuni în engleză, franceză, italiană și română, pentru o utilizare mai largă și diseminare. În plus, instruirile digitale pot fi utilizate în mod autonom sau de către un instructor, ca mijloc de integrare a acestora în programele de formare existente. Din toate aceste motive, proiectul contribuie la consolidarea instruirii și instruirii instructorilor pentru tineret și sport și la consolidarea integrării digitale în procesul de învățare, predare și instruire.

În plus, proiectul a elaborat o definiție a EQF a Instructorului egalitar pentru tineret și sport, o descriere a calificărilor bazate pe rezultatele învățării, indiferent de modul în care sau unde se realizează acestea. EQF servește drept instrument de referință pentru compararea nivelurilor de calificare a diferitelor sisteme de calificări și pentru promovarea învățării pe tot parcursul vieții și a egalității de șanse în societatea bazată pe cunoaștere, precum și integrarea în continuare a pieței europene a forței de muncă, respectând diversitatea bogată a sistemelor naționale de educație, favorizând dezvoltarea Spațiului european de competențe și calificări.

Partenerii

Programul Erasmus+ este programul UE de sustinere a educatiei, formarii, tineretului si sportului in Europa. Bugetul sau de 14,7 miliarde de euro va oferi oportunitati pentru mai mult de 4 milioane de europeni sa studieze, sa se antreneze, sa dobindeasca experienta si sa se angajeze voluntari in strainatate.

Institutul National de Cercetare pentru Sport (Romania)

Institutul National de Cercetare pentru Sport este o institutie publica unica in domeniul cercetarii aplicate in sport. Obiectivul principal al NISR este sustinerea sportului si a sportivilor de inalta performanta din Romania, prin mijloacele specifice ale cercetarii stiintifice. Alte obiective ale institutului includ: planificarea strategiei nationale de cercetare si dezvoltare in domeniul educatiei fizice si sportului; dezvoltarea de strategii si programe regionale si transnationale in domeniul sportului.

CIAPEItalian Centre for Adult Learning

CIAPE desfasoara activitati de formare pentru dezvoltarea si validarea competentelor soft, precum si a competentelor necesare pe viitoarea piata a fortei de munca. CIAPE este o organizatie train-the-trainer, expert recunoscut in domeniul invatarii la locul de munca la nivel european, cu o experienta de inalta calificare in managementul proiectelor UE, nationale si regionale. CIAPE se ocupa de inovatia didactica, dezvolta idei inovatoare pentru a asigura accesibilitatea invatarii la o gama larga de grupuri tinta, cum ar fi studentii, varstnicii, profesionistii si grupurile expuse riscului. CIAPE este coordonatorul Retelei europene pentru calitatea uceniciei si membru activ al CEDEFOP.

Fastrak Consulting Ltd

Cu sediul in Marea Britanie, dar care lucreaza la nivel international, Fastrak este o companie specializata in aplicarea tehnologiei pentru invatarea profesionala si comunicatiile angajatilor. Fastrak ofera asistenta organizatiilor de toate tipurile: departamente de formare corporativa si de comunicatii, autoritati publice, organizatii de voluntariat, organisme profesionale, editori de noi mass-media sau furnizori de formare.

GUIMEL

GUIMEL este o companie franceza al carei scop este de a promova incluziunea sociala si profesionala a persoanelor din medii diferite. Echipa GUIMEL are o mare experienta in proiecte europene. In ultimii 15 ani, a derulat peste 80 de proiecte UE, in domeniul EQUAL si LLP, in calitate de coordonator sau partener. GUIMEL este implicata in proiecte ERASMUS+ (egalitatea intre sexe, TIC, sport, asistenta medicala). Guimel este, de asemenea, implicata in proiecte de cercetare ECVET Development, CEC.

Charline Jambert

Proiectul beneficiaza de o orientare specifica in problemele egalitatii de gen, prin participarea unui consultant specializat, Charline Jambert. Ea a consiliat organizatiile publice si private de ani de zile pentru a elabora si pune in aplicare o abordare corecta a egalitatii de gen. Ea initiaza si participa la parteneriate Erasmus + in domeniul educatiei si formarii profesionale. Este implicata in mod special in problemele legate de diversitatea de gen in profesii si de abordarea stereotipurilor de gen. Aceste parteneriate urmaresc sa conceapa instrumente de invatare sub forma de e-learning, videoclipuri, jocuri serioase etc. Este membru al retelei de dezvoltatori Erasmus+.